ระบบจัดการการผลิต (MRP)

ให้บริการ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบ GPS ติดตามรถ, ระบบ Checkin พนักงานขาย,  รับเขียนโปรแกรมที่จอดรถ,
โปรแกรมซ่อมบำรุง ที่สามารถดูได้ทั้งใน Web และบนมือถือทั้ง Android และ iOS
เพื่อตอบโจทย์ขององค์กรท่าน เรามีทีมงานที่พร้อมจะให้คำแนะนำลูกค้า ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมถึงขนาดใหญ่
แบบครบวงจร และคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

MRP : Manufacturing Resource Planning

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลายหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

สำหรับอุตสาหกรรม

สำหรับการผลิต

สำหรับองค์กร

จุดมุ่งหมายของ MRP

ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมบริหารและวางแผนกาผลิตที่มีคุณภาพ ใช้งานง่ายและราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับเพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรและพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่ีองเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

Product Future

1. ระบบบริหารการใช้สินค้าและวัตถุดิบ รองรับการบริหารสต็อก,การจัดซื้อวัตถุดิบ

2. ระบบวางแผนการผลิต รองรับการผลิตทั้งแบบ made to order,made to stock 

    สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบบต้นทุนการผลิต รองรับการเก็บต้นทุนการผลิตทุกๆหน่วยการผลิต

4. ระบบขาย รองรับการจัดทำใบเสนอราคา,ใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใบส่งของ 

    สามารถทำงานผ่าน Internet ได้

5. ระบบรักาาสิทธิการใช้งาน รองรับระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน

6. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรม รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน

    ที่ใช้งานปัจจุบันโดยสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีชั้นน

ประโยชน์ที่ได้รับจากMRP

1. สามารถวางแบบ Advance Scheduling

2. สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งแบบทีละขั้นตอนแยกส่วนการวางแผน

หรือการวางแผนการผลิตหรือผสมรูปแบบ

3. สามารถแทรกงานด่วน เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตที่วางแผนไปแล้ว

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานโปรแกรมที่ถูกกำหนดขึ้น

4. ผู้บริหารสารมารถทราบต้นทุนก่อนการผลิตและทราบต้นทุนที่แท้จริง

หลังการผลิตแล้วทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

5. รองรับการวางแผนผลิตแบบ Re-Process,Re-Work,Re-Pack 

และคำนวณต้นทุนสินค้าเฉพาะกรณีนั้นๆ

6. รองรับ QR Process

7. รองรับการวางแผนการผลิตของจุดสนใจ ( Work Center ) 

แม้การผลิตจะขึ้นอยู่กับกำลังคนก็ตาม

8. ลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

9. สามารถนำไปใช้ในการบริหารคลังสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม 

10. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO,Average และ Lot Specific

11. เพิ่มความแม่นยำของข้อมูลและลดความผิดพลาดในการทำงาน

12. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานการวางแผนการผลิต จัดซื้อ 

คลังสินค้า ใช้เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร

13. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู

14. สามารถสร้างฟอร์มการทำงานได้เองโดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้

15. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Office ได้

16. สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานว่าทำอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด

17. รองรับการทำงานแบบ Multi Copany, Multi Branch,Multi Factory

รู้จักกับ MRP ใน 2 นาที

ระบบมีราคาถูก

เนื่องจากโปรแกรม MRP ที่ใช้ในอุสาหกรรมต่าง ๆ มีราคาที่ค่อนข้างสูง เราเชื่อว่าโปรแกรม MRP ที่เราสร้างขึ้นนั้นสามารถใช้งานเทียบเท่ากับโปรแกรมราคาสูงได้

ใช้งานได้จริง

เพราะหลักการสําคัญคือการ Tailor Made หรือสั่งตัดระบบให้เหมาะกับการทํางานของแต่ละองค์กรมั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะสามารถนำไปใช้กับองค์กรคุณได้

ยืดหยุ่น

ในการใช้งานคุณสามารถกำหนดขอบเขตความต้องการของระบบงานที่คุณจะนำไปใช้ได้เราจะคอยซัพพอร์ตคุณการทำงานของคุณจะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

Recommend

ติดต่อสอบถาม

บริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

515 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร : 02 - 843 - 6999
มือถือ : 094-484-9558 | 094-550-7738
อีเมล์ : marketing@miratechs.com

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00-17.30 น.
วันเสาร์                 ตั้งแต่   08.00- 14.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

โลโก้ไมร่าเทค-n-w